HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Al eerder bestond de indruk dat premier Kok wel eens te veel let op de wensen van de Majesteit,
wanneer zij, meestal op maandagmiddag, samenkomen voor een gesprek over de lopende staatszaken.
Bij deze gelegenheid, dus achter de schermen, zou zijn bedisseld dat de kroonprins toetreedt tot het IOC.

Te zijner tijd zal de pers de eerste koning sinds 1890 niet met dezelfde fluwelen handschoenen aanpakken
als met zijn voorgangsters op de troon gebeurde. De redenen zijn duidelijk: hij is een man en de vrijmoedigheid
van het journaille zal dan nog verder zijn toegenomen.
De kloof tussen kwaliteitspers en roddelbladen wordt intussen ondieper.
Door zich ongenaakbaar op te stellen, bijvoorbeeld bij de stampij rond zijn jachtgenoegens,
maakt de toekomstige koning het zich niet gemakkelijker.

 J.G. Kikkert, Het Parool, 30 januari 1999

____________