HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________ 
Ik ben ook wel eens bij de koningin op bezoek geweest. Je komt er in een ambiance terecht
die Jaap van Heerden in ons boek De republiek der Nederlanden ‘hermelijnkoorts’ noemde.
Het erge is dat sommige mensen er instinken.
Dat zelfs Blokker op zijn oude dag zo onkritisch is geworden dat hij echt gelooft dat hij belangrijk is geworden
omdat hij Claus vijf keer een hand heeft gegeven!
Professor Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, verging het net zo.
Ik las een interview waarin hij vertelde dat hij het toch echt wel gemaakt had, omdat hij op de veranda van
het Amstel Hotel met prins Willem-Alexander had staan praten.
Het is toch te treurig voor woorden dat je denkt het pas gemaakt te hebben als je met die snotjongen hebt staan praten!


Hans van den Bergh in: Tom Kellerhuis, HP∕De Tijd, 11 oktober 2002.

____________