HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Blijft de vraag hoeveel belasting de koningin afdraagt.
Tijdschrift Quote, dat jaarlijks een top-vijfhonderd van de rijkste Nederlanders samenstelt, schat haar
vermogen op 6,6 miljard. 'En wij zijn nog voorzichtig. Sommigen gaan zelfs uit van een slordige tien miljard'
aldus Arne van der Wal, die de Quote-bijlage jaarlijks samenstelt.
Hoeveel de koningin daarnaast nog verdient, weet niemand.
'Er wordt wel gefluisterd dat ze voor tien procent in Koninklijke Olie zit en dat ze zelfs aandelen
Coca-Cola heeft, maar dat lijkt me toch wat overdreven' aldus Van der Wal.
En dan nog de erfenis. Voor het gehele familiekapitaal,dat geen gezamenlijk bezit is, loopt
de staat ongeveer 666 miljoen gulden mis aan successiebelasting,
vermoedt het Republikeins Genootschap.
'En dit wordt alleen maar meer, want het vermogen blijft maar groeien.'

 Martine Kamsma, Het Parool, 16 september 2000

____________