HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 


Het initiatief van de republikeinen is lofwaardig.
Zij hebben gelijk dat een aantal formele functies van
ons huidige staatshoofd kan vervallen: de rol bij de kabinetsformatie
(de Tweede Kamer moet zelf een formateur aanwijzen – dat kan zij nu al!),
het voorzitterschap van de Raad van State, het lidmaatschap van de regering.
Geen wettelijke toestemming meer om te mogen trouwen.

Erik Jurgens, de Volkskrant, 10 september 2004.

___________