HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Ooit werden journalisten opgepakt voor majesteitsschennis of op z'n minst uit hun functie ontheven
omdat ze zich kritisch hadden uitgelaten. Tot in de jaren zestig liet de Koningin hoofdredacteuren van kranten
 ontbieden om ze van berichtgeving over een kwestie rond het koningshuis af te houden.
De heren lieten het zich welgevallen in het landsbelang, en daar hoorde in die dagen ook de instandhouding
van de monarchie bij. De pers censureerde zichzelf.

Carla Joosten, Elsevier, 24 maart 2001

____________