HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Ik ben geen militant voorvechter van de republiek, maar meen te mogen stellen
dat het koningschap volledig uit de tijd is. Op grond van geboorte recht hebben
op de aanzienlijkste functie van een land, valt buiten elke redelijkheid.

Als de vorstin die taak bewust op haar schouders neemt,
levert zij uit de aard der zaak het recht op een persoonlijke levenssfeer in.
Wij betalen de koningin namelijk niet alleen om linten door te knippen ,
maar ook om kinderen te krijgen. Anders komt immers de staatsvorm in gevaar.


Freek de Jonge, Het Parool, 28 december 1999

 

____________