HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Een half jaar geleden schreef premier Kok in zijn notitie 'Het Koningschap' het volgende:
'Uitgangspunt is het eigentijds en duurzaam functioneren van het constitutionele koningschap in
onze democratische samenleving, een samenleving die zich kenmerkt door openheid, haar sociaal en
 cultureel veelvormige karakter en internationale betrokkenheid'.
Als het onze op deze drie punten ernst is, zullen de samenleving, de politiek en het koningshuis
snel de juiste beslissing moeten nemen:
het echtpaar Willem-Alexander en Máxima hoort niet thuis op de Nederlandse troon.

Alex Fernández Jilberto en Barbara Hogenboom, de Volkskrant, 19 maart 2001

________