HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Voor de snelle naturalisatie van prinses Máxima tot Nederlands staatsburger werd op stuitende wijze
de hand gelicht met de regels. Een uitzondering die in het verleden vaker is gemaakt voor buitenlandse
Oranjes. Máxima´s 'inprinsing' liet haar Argentijnse nationaliteit onverlet. De kinderen van
onze 'bipatride' troonpretendent kunnen de Argentijnse nationaliteit verwerven.Ulli Jessurun d´Oliveira, De Republikein 1, 2005, 3, 16-24.

____________