HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Prins Bernhard bakte de regering een postume poets met de gesprekken die na
zijn dood werden gepubliceerd. De overleden prins heeft aangetoond dat de Oranjes zich
ten onrechte in hun burgerrechten laten beknotten. De ministeriële verantwoordelijkheid heeft
voor anderen dan de koning geen staatsrechtelijk fundament.


Ulli Jessurun d´Oliveira, De Republikein, april 2005

____________