HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Onder invloed van wisselende inzichten in het integratiebeleid, waarbij de rol van de
Nederlandse nationaliteit nu eens wordt voorgesteld als een instrument van integratie en dan
weer als de hoofdprijs gesteld op een voordien geslaagd afgeronde integratie, wordt tegen het bezit
van een buitenlandse nationaliteit aangekeken als nuttig of noodlottig. Blijkens de beleidsvoornemens
van de huidige regering, waarvan Beatrix ook deel uitmaakt, overheerst tegenwoordig de laatste visie.
Meervoudige nationaliteit wordt bestreden waar dat maar mogelijk is. Persoonlijk vind ik dit
een verarming. Want de identiteit van mensen reduceren tot monolithische natiestaten doet
tekort aan de werkelijkheid van hun bindingen.Maar het is nu eenmaal regeringsbeleid om
dubbele nationaliteiten tegen te gaan. Als de koningin, die deel uit maakt van de regering,
al niet het goede voorbeeld geeft van enkelvoudige Nederlandse nationaliteit, wie dan wel?
Beatrix handelt in strijd met het regeringsbeleid zolang ze publiekelijk geen afstand
doet van de Britse nationaliteit.Ulli Jessurun d´Oliveira, HP/DeTijd, 16 december 2005.5

____________