HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Dat de minister verantwoordelijk is voor Máxima´s uitspraken is in strijd met de rechten van de mens.
Er is niets bij wet geregeld en dat zal nog lastig zijn ook.
Ulli Jessurun d´Oliveira, Trouw, 2 oktober 2007.

____________