HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Het Oranjehuis is na WO II drie keer door een PvdA-premier uit de constitutionele problemen geholpen. De leer schrijft voor dat sociaal-democraten zich verzetten tegen erfelijke troonopvolging. Nieuw Links
pleitte in de jaren zestig voor afschaffing van de monarchie, in 1977 kwam dit verlangen in het
beginselprogramma van de Partij van de Arbeid te staan. Maar toen al onder de geruststellende toevoeging
´op termijn´. Ook de PvdA kan het zich niet veroorloven onverkort republikeins te zijn.


Jan Tromp, de Volkskrant, 22 februari 2008.

____________