HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De prins zei twee jaar geleden zijn toekomstige koningschap inhoud te willen geven door ´samenbindend´
te zijn. De laatste maanden was hij echter door de voortdurende stroom negatieve publiciteit eerder
iemand die voor verdeeldheid zorgde. Zijn imago liep deuken op. Het beeld ontstond van een eigenwijze
rijke patser die zo nodig aan het andere einde van de wereld op kosten van de Nederlandse belastingbetaler
in de zon wilde zitten, ver weg van ´zijn eigen volk´.

Voor de prins mocht zijn werk voor Nederland dan altijd op de eerste plaats komen, in de
beeldvorming was daar niets van te merken.Hans Jacobs, Het Parool, 21 november 2009.

____________