HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

In debatten over de vraag of Nederland in de toekomst beter af is als
constitutionele monarchie dan wel als parlementaire republiek, blijkt telkens weer
dat de kwestie van de kosten de gemoederen het meest verhit. Een vergelijking tussen
de kosten van beide systemen.Hans van den Bergh, De Republikein 1, 2006, 5-7.

____________