HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Waarom zou Beatrix eerst subsidie aanvragen, om vervolgens eenzelfde bedrag over te maken aan een goed doel?
Ik kan slechts één verklaring bedenken: het verhaal klopt niet helemaal.
Waarschijnlijk heeft Beatrix (of de beheerder van haar landgoed) de subsidie destijds aangevraagd en geïncasseerd.
Toen duidelijk werd dat hierover een publicitair relletje zou gaan ontstaan (vorige week dus, of in 1999 al, toen
het gesprek uitlekte dat Beatrix had met een groep Tweede-Kamerleden waarin zij melding maakte van de subsidie),
werd in allerijl besloten een bedrag over te maken naar een goed doel.

Wat koningin Beatrix als privé-persoon met haar geld doet, gaat mij niets aan. Als de subsidie rechtmatig
is verstrekt en is aangewend voor het planten van olijfbomen (en er is vooralsnog niets dat op het tegendeel wijst),
dan is de vraag of, aan wie en wanneer de koningin geld heeft overgemaakt, niet van openbaar belang.
Maar voor de geloofwaardigheid van Beatrix als staatshoofd zou het goed zijn volledige opening van zaken te geven.


 

Michiel van Hulten, de Volkskrant, 23 juli 2002.

____________