HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De operatie Hoe Zuiveren Wij Bernhard heeft de smetten
op zijn blazoen alleen maar uitgelicht.
Was het een actie van Bernhard, of lag de regie toch bij onze vorstin?

Michiel Hulshof, Vrij Nederland, 14 februari 2004.


 

____________