HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


De PvdA heeft het vrij moeilijk met de monarchie. Het erfelijk koningschap verdraagt zich slecht met de gelijkheidsleer
der sociaal-democraten
. De SDAP, de voorloper van de PvdA, was dan ook een uitgesproken republikeinse partij.

Republikeinse sentimenten zijn er echter in de PvdA nog volop. Bij afwezigheid van het onderwerp in
verkiezingsprogrammaŽs gold tot voor kort officieel het beginselprogramma uit 1977.
Daarin wordt gesproken van een gekozen staatshoofd. In een bijdrage aan een nieuw beginselprogramma pleitten drie vooraanstaande PvdAŽers (onder wie Paul Kalma) in 2000 voor gekozen vertegenwoordigers op alle posten .
Het staatshoofd vormde op die regel geen uitzondering, aldus het concept dat altijd een concept is gebleven.

Voorlopig beperkt de PvdA zich liever tot kleine stappen om de monarchie van haar onverdraaglijkste kanten te ontdoen.


 
Maaike van Houten, Trouw, 12 maart 2003.

____________