HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Zelfs een persoonlijke opdracht van prins Bernhard volstond niet om historicus Giebels
inzage te verschaffen in het rapport over de Greet Hofmans-affaire. Hij vindt het oneerlijk dat
collega Fasseur dat van koningin Beatrix nu wel mag.Marcel ten Hooven, Trouw, 20 augustus 2005.

____________