HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Natuurlijk heeft de kroonprins net als ieder andere publieke figuur recht op privacy. Maar eisen dat
waar hij met zijn familie komt, het recht op vrije nieuwsgaring wordt opgeheven, getuigt van een
zorgwekkend gebrek aan begrip voor de bindende en dienende rol die hij straks als koning in een
moderne democratische samenleving moet gaan vervullen.

Willem-Alexander is geen gewone burger en het wordt tijd dat hij zich daar eindelijk rekenschap van geeft.


Daniela Hooghiemstra, NRC Handelsblad, 29 augustus 2009.

____________