HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Behalve de bekende rationele argumenten tegen de monarchie – ondemocratisch, onmenselijk
voor de personen die op de troon zitten – is er ook een emotioneel-instinctieve reden om antimonarchistisch te zijn.
Dunnings republikanisme vloeit ook voort uit het 'merkwaardige gedrag' dat hij mensen in de buurt
van de vorstin ziet vertonen.
'Ik heb voor de koningin een keer een bijeenkomst georganiseerd met intellectuelen.
(Dat was voor Dunnings 'coming out' als republikein, red.)
Harry Mulisch bleef maar roepen: 'stel je mij aan haar voor, stel je mij aan haar voor'.
En dan heel lang blijven kleven. Daar doe je niets tegen. Een hof lokt nu eenmaal vleierij uit.'
Het televisiefragment waarin de ondervoorzitter van de Raad van State, H. Tjeenk Willink
onlangs de politieke bevoegdheden van de koningin verdedigde, heeft Dunning op video een paar keer
gefascineerd bekeken. 'Het was duidelijk geregisseerd vanuit Huis ten Bosch. De koningin kan zichzelf
niet verdedigen dus heeft ze de onderkoning gestuurd. Het was een vreemde vertoning.
Tjeenk Willink zal er wel spijt van hebben.
Vaak als Dunning leden voor het Republikeins Genootschap probeert te recruteren, krijgt hij te horen:
ik ben wel republikein , maar ik kan geen lid worden, want ik kom haar wel eens tegen.
Dunning zelf kampt niet met dat probleem. 'Ik heb niets anders te verdedigen dan mijn eigen opinie.'

 Daniëla Hooghiemstra, NRC Handelsblad, 29 april 2000

____________