HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Door na de Duitse inval in 1940 naar Engeland te vluchten liet koningin Wilhelmina niet alleen haar
bevolking in de steek, ze onthoofdde ook het Nederlandse bestuursapparaat. In België en Denemarken,
waar de monarchen niet vertrokken, verdwenen naar verhouding aanzienlijk
minder joden naar de concentratiekampen.
Anton van Hooff, De Republikein 1, 2005, 4, 51-55.

____________