HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Hoe kom je van het koningschap af? Historisch gezien is koningsmoord ongetwijfeld een doeltreffende
methode. Moderne republikeinen zullen gewetensbezwaren hebben tegen het drastische middel,
maar voor hun antieke voorgangers was er geen enkel moreel probleem: koningsmoord gold in de
oudheid als een burgerplicht.Anton van Hooff, De Republikein 1, 2005, 3, 49-56.

____________