HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Al in de oudheid was het wangedrag van vorsten jegens vrouwen een belangrijk argument
tegen de monarchie. De discussie over hoe de staat het best kan worden ingericht is
sindsdien onophoudelijk gevoerd. Een kleine geschiedenis van de begrippen democratie,
republiek en ´res publica´, die naar de behoefte van de tijd konden worden geïnterpreteerd.
Anton van Hooff, De Republikein, april 2005

____________