HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De Romeinse oudheid had de primeur van majesteitsschennis. Wat bedoeld was als de bescherming van
de republiek werd een middel tot terreur door de keizer. Een vergelijkbare ontaarding onderging de
welsprekendheid. Ontstaan en tot bloei gekomen in de Atheense democratie en de Romeinse republiek,
verwerd zij tot producent van lakeientaal.Anton van Hooff, De Republikein, 3, 2007, 3, 36-39.

____________