HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Een mythe als de monarchie is per definitie niet te verdedigen () men gelooft of men gelooft niet.


Anton van Hooff, NRC Handelsblad, 28 november 1992

 

____________