HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Familiefirma's hebben allang ontdekt dat nepotisme in de bedrijfsleiding dodelijk is.
Een vereniging die vastlegt dat het voorzitterschap altijd overgaat op het oudste kind van de
zittende functionaris, heeft geen rechtsgeldige statuten. Ze voldoen niet aan de drie basisprincipes
van de democratie: roulatie, verantwoordingsplicht, mandaat voor verkiezing.
Waarom gelden die beginselen niet voor de alomvattende vereniging van Nederland?

Anton van Hooff, NRC Handelsblad, 19 november 1993

 

____________