HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Een volk van dichters en denkers zijn we nooit geweest. Het euvel van de Nederlandse oppervlakkigheid kwam
weer heel pijnlijk aan het licht bij het opduiken van het Republikeins Genootschap. Gerard Joling
sprak van 'landverraders', en De Telegraaf roerde prompt de Oranjetrom.
Kwalijker is de reactie van 'in de prullenmand gooien' door onze minister-president.
Hij moet zich in het Catshuis toch bij tijd en wijle de moderne raadspensionaris voelen?
Of kent hij de geschiedenis van zijn eigen staat slecht en wreekt zich hier een gebrek aan intellectuele diepgang?

 

De aanwijzingen die de Nederlandse troonopvolger geeft voor zijn eigenaardigheden – bijvoorbeeld zijn
voorliefde voor uniformen – verwekken weifelingen bij de monarchisten.
Anderzijds geeft een kroonprins die bij Sail Amsterdam als Nederlands admiraal verschijnt,
de republikeinen hoop op een spoedig demasqué van het koningschap.

 

Anton van Hooff, NRC Handelsblad, 13 maart 1997.

 

____________