HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Maar thans vieren we uitdrukkelijk niet de verjaardag van de vorstin en ook niet die van haar voorgangster.
We vieren zoiets als het instituut van het Koninginneschap krijgen we straks een Koningsdag?
Als we het scherp stellen: Beatrix heeft hoogst persoonlijk bepaald dat we haar op 30 april moeten huldigen.

Anton van Hooff, de Gelderlander, 30 april 1994

 

____________