HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Op 3 juli heeft Kees Janson met vrouw en kinderen op het Binnenhof gedemonstreerd toen in de Ridderzaal
de beide kamers der Staten-Generaal vertederd hun goedkeuring gaven aan het huwelijk van
Alex van Oranje Nassau met mevrouw M. Zorreguieta. Paul Rosenmöller heeft nog voorzichtig gevraagd
of de haast niet wat pijnlijk was voor de tienduizenden Nederlanders die ook hun partner hier willen hebben.
'Och' antwoordde Wim Kok met zijn bekende korzeligheid 'die mensen moeten niet zo ongeduldig zijn.'

Pas na drie jaar komt de partner voor naturalisatie in aanmerking en wat het meest pijnlijk is,
zelfs als men getrouwd is, moet de partner buiten blijven, althans als je Kees Janson heet en
niet Alex van Oranje Nassau.

Anton van Hooff, De Gelderlander, 24 november 2001.

____________