HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Herodotus geldt sinds Cicero als de vader van de geschiedenis, de pater historiae. Hij is echter ook de
pater Europae. Hij gaf Europa de status van een werelddeel, dat wezenlijk verschilde van Asia. In het
oosten heersten nu eenmaal koningen over slaven, maar in het westen moesten vrije burgers niets van
alleenheerschappij (monarchia) hebben. De slagen bij Marathon en Salamis bewezen dat Europa terecht
had gekozen voor de volksmacht: de dèmokratia.

Anton van Hooff, De Republikein 3, 2007, 4, 24-27.

___________