HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Hare Majesteit de koningin vindt het boek Voor de troon wordt niemand ongestraft geboren van
Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra over Willem I, Willem II en Willem III een slecht boek.
´Onevenwichtig.´ De auteurs, zo meent Bea, hebben ´selectief´van het materiaal gebruikgemaakt en
aldus ´een minder positief beeld van de hoofdpersonen´ gegeven. Want HM zal geen toestemming
meer geven om het archief verder te bekijken – anders had zij niet hoeven laten weten. De politiek,
de overheid, het kabinet, belemmert dus door het sanctioneren van Majesteits belachelijke uitspraak
dat vrij onderzoek wordt gedaan.

Theodor Holman, Het Parool, 23 november 2007.

___________