HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De Nederlandsche Bank controleert, de Nederlandsche Bank ziet toe, de Nederlandsche Bank bepaalt...
Er is geen belangrijker bank dan de Nederlandsche Bank. Maar weet u wie er dus commissaris bij de
Nederlandse Bank is, de bank die de bank van Scheringa moest controleren? Willem Alexander.

Waarom is Willem Alexander daar commissaris? Er zijn een paar antwoorden mogelijk. Ten eerste zou
hij commissaris kunnen zijn vanwege zijn deskundigheid, want meestal worden commissarissen
daarom gekozen. Maar het zou ook kunnen zijn dat niet vanwege zijn deskundigheid commissaris is geworden, maar omdat hij, als aanstaand vorst, 'ervaring moet opdoen in het bedrijfsleven'.

''Kijk Alex, dat doen we hier zo ... we staan Scheringa in zulke gevallen niet te woord.''
Of: ''Kijk Alex, dat doen we hier zo ... dan trekken wij Scheringa's krediet in.''
Een commissaris van de Nederlandsche Bank bepaalt mede het beleid van de Nederlandsche Bank.
Dus Willem Alexander bepaalt mede het beleid. Hij heeft een stem, want als commissaris heeft hij stemrecht.

Maar Willem Alexander, zo weten we, is niet om zijn deskundigheid gekozen. Hoe kan een leerling - want dat is Alex - nu meestemmen over het beleid bij de belangrijkste bank van Nederland?

Hoe kan een leerling stemrecht hebben als het gaat over de verantwoording van miljarden en
miljarden euro's?
Men had hem gewoon als toehoorder bij de vergaderingen kunnen toelaten. Dat is helemaal niet vreemd
voor een lid van het koninklijk huis. Hij zou dan ook leren, maar geen stemrecht hebben. Nu bepaalt
een kwezel, die nota bene bij zijn eigen bedrijf door de regering op afstand gezet moest worden,
het financiële beleid in Nederland.

Het zal toch niet zo zijn dat de andere commissarissen Willem Alexander bij de vergadering willen hebben omdat hij alles weet van illegale belastingconstructies via Guernsey?

Nee, dat weten die commissarissen natuurlijk al lang.
O ja, er komt natuurlijk een parlementaire enquête over de DSB-kwestie.
Wordt Willem Alexander dan ook verhoord?


Bankcommisaris, 20 oktober 2009.

____________