< HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

We sturen soldaten naar Afghanistan en Irak om de democratie te brengen, maar dat wijzelf
een monarchie hebben die verre van democratisch is, accepteren we met het grootste gemak. De
keuzes die de Majesteit maakt voor haar informateurs en formateurs, worden domweg aangenomen
als het resultaat van grote intelligentie en doortastendheid, terwijl het flauwekulkeuzes zijn die steeds
weer onderstrepen hoe weinig democratisch dit landje is.


Theodor Holman, Het Parool, 11 januari 2007.

____________