HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Zodra iemand – hoe voorzichtig ook – pleit voor de terugkeer van de Republiek, moet hij zijn standpunt
verdedigen. De goegemeente denkt dat de monarchie hier sinds de Batavieren heeft bestaan.
Zelfs geletterden menen dat de Oranjes hier sinds de Tachtigjarige Oorlog al of niet gekroonde
staatshoofden zijn. Een misverstand, zoals de rechtgeaarde republikein weet. Een pleidooi voor
herinvoering van de gekozen stadhouder.Dick Hollander, De Republikein, 4, 2008, 42-45.

____________