HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Het feit dat noch de kroonprins, noch zijn huidige echtgenote in staat zijn te geloven wat zich tijdens Videla in
ArgentiniŽ heeft afgespeeld, laat zien dat zij in een wereld leven die ver afstaat van die van u en mij.
Hun beider opvoeding heeft zich grotendeels in een relatief isolement voltrokken.
Voor hen golden en gelden bijzondere regels. Zij staan in zekere zin boven de wet.
Als de prinses uit een uitrit komt en geen voorrang verleent,verandert die uitrit terstond in een zijweg zodat zij van rechts komt.
Speciale noodverordeningen worden van kracht als de monarch zich in het openbaar vertoont.
Iedereen moet wijken als de koning u voorbij komt. De monarchie representeert rechtsongelijkheid en standsverschillen.
Het is ondemocratisch als een gekozen regering dit legitimeert.
Met name dat laatste aspect tast de democratie in haar fundamenten aan. Er wordt met twee maten gemeten.
Als de uit Uruguay afkomstige Amsterdammer DaniŽl Rey op de Dam gebruik maakt van zijn fundamentele recht op
vrije meningsuiting wordt hij gearresteerd. Het enige wat hij gedaan heeft, is laten zien waar de schoonvader van de
kroonprins mede verantwoordelijk voor is.
Die op historische feiten gebaseerde mening wordt plotseling smaad en belediging.
Als neonazi's uit Duitsland in Rotterdam een mars organiseren worden zij op last van de rechter door de politie beschermd.
Zij hebben wel recht op vrije meningsuiting en niemand die zich druk maakt over de belediging die daar van uitgaat.
De illusie van de monarchie is een gevaarlijke.
Het sust het volk in slaap met een sprookjeshuwelijk en suggereert een nationale eenheid die net zo incidenteel is
als tijdens een voetbalwedstrijd of de Elfstedentocht.
Het is een misvatting te menen dat de monarchie het vermogen zou hebben te binden, dat het zou bijdragen aan de
sociale cohesie van de samenleving.
De voorstanders van de monarchie maken deze uit de19de eeuw daterende feodale staatsvorm slechts tot een nieuwe religie,
compleet met de daar bijbehorende rituelen.De kroonprins heeft verklaard dat zijn vrouw
'een bijna onmenselijk offer' heeft gebracht door met hem en het Nederlandse volk te trouwen.
Nog even en het staatshoofd wordt een sacraal koningsschap, waar wij allen slechts dankbaar voor moeten zijn en,
als de vorst en vorstin voorbij komen, op onze knieŽn in het stof moeten vallen.
Uit eerbied voor dit onmenselijke offer.


Willem Hofstee, de Volkskrant, 5 februari 2002

____________