HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De weerspannigheid in Den Haag in de richting van de eigenzinnige vorstin is de laatste jaren toegenomen,
maar wordt zelden manifest. Want de discrepantie is groot tussen de wereld van Koningin Glimlach
met klaterende opiniepeilingen en de alledaagse werkelijkheid van ambtenaren, gezagsdragers en politici
die met haar werken.

Wat twintig jaar geleden voor zoete koek werd geslikt, wordt dat nu niet meer.
Er is een nieuwe generatie politici en ambtenaren aangetreden.
Van een tweede minister is het citaat: 'Hoe meer ik omga met de koningin, hoe republikeinser ik word.'

Jan Hoedeman, de Volkskrant, 2 februari 2001

____________