HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het debat, dat over enkele weken in de Tweede Kamer wordt gevoerd, is geen gelopen race.
D66 (14 zetels) wil dat de koningin geen lid is van de regering. GroenLinks (11 zetels) en de SP (5 zetels)
zullen zich daarachter kunnen scharen. De PvdA (45 zetels) heeft dit voorjaar bij monde van
woordvoerder Rehwinkel gezegd, dat de PvdA-fractie, anders dan Kok, bereid is de positie
van de koningin als lid van de regering ter discussie te stellen.
Mocht de PvdA steun geven aan coalitiegenoot D66, dan zijn er 75 Kamerleden die het
staatshoofd geen lid van de regering meer willen laten zijn.

 Jan Hoedeman, de Volkskrant, 22 september 2000

____________