HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Minister-president Kok wacht met het indienen van de wet die het aantal leden van het Koninklijk Huis moet beperken.
Hij vreest het maatschappelijke en politieke debat daarover in aanloop naar het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta.
Daardoor komt zijn voornemen onder druk te staan de wet nog voor de verkiezingen aangenomen te krijgen.


Jan Hoedeman, de Volkskrant, 18 januari 2002

____________