HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Eerder deze week werd duidelijk dat de invloed van de koningin op burgemeesterbenoemingen wordt verkleind.
De invloed van de gemeenteraad wordt groter. Het wordt voor de koningin minder makkelijk haar invloed
in benoemingen aan te wenden via haar eigen commissarissen der koningin en de minister van Binnenlandse Zaken.

Tot nu toe inventariseerde de koningin de standpunten van de politieke leiders en formuleerde zij
een opdracht voor de man die zij aanzocht. Soms is dat een omstreden keuze
en wordt de koningin onderwerp van debat, zoals tijdens de eerste paarse kabinetsformatie.
Beatrix wees toen onverwacht Kok aan als informateur.

 Jan Hoedeman, de Volkskrant, 15 september 2000

____________