HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Twee dagen geleden werd via de Volkskrant bekend wat de koningin heeft gezegd tijdens een bezoek van
zestien Kamerleden op 26 januari.
Volgens een aantal bronnen ventileerde de koningin vrijmoedig haar standpunten over
veiligheid op straat (de invoering van de pepper-spray verdient meer haast, haar zoons durven niet meer
uit te gaan in Amsterdam, maar doen dat in Brussel en Londen, omdat ze zich daar veilig voelen);
het referendum over de gekozen burgemeester (er kan niet lang genoeg mee worden getalmd)
en het cellenoverschot (storend, omdat zovelen nog hun straf moeten uitzitten).

 Jan Hoedeman, de Volkskrant, 12 februari 1999

____________