HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Haar perfectionisme transformeerde in een als eigenzinnig opgevatte houding, die binnen de bestuurlijke
bovenlaag van Nederland soms als hinderlijk en bemoeizuchtig werd ervaren.
Bovendien werd enkele jaren geleden de onthulling van het bestaan van het Republikeins Genootschap,
vol geridderde onderdanen, ten paleize met een schok ontvangen.

Jan Hoedeman en Remco Meijer, de Volkskrant, 8 oktober 2001

____________