HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________






Koningin Beatrix maakt zich zorgen over het toekomstige koningschap van prins Willem-Alexander.
Zij vreest dat door een minder feitelijke,
meer representatieve taakopvatting de macht van de koning en het draagvlak voor de monarchie
zullen afnemen. Adviseurs van de koningin en prominente kamerleden achten het mogelijk dat het koningschap ondoenlijk wordt
door de immense druk die uitgaat van de media.

Het ŽoudeŽ hof rond Beatrix kijkt met gemengde gevoelens naar de troonsovername, die voor 2010 wordt verwacht.

Jan Hoedeman en Remco Meijer, de Volkskrant, 2 februari 2002