HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Met zijn besluit om samen met enkele Europese vrienden te participeren in het project
in Mozambique neemt prins Willem-Alexander een groot risico.

Wanneer hij zijn zinnen op iets heeft gezet, laat hij zich door bijna niets en niemand tegenhouden, zelfs
niet door de Nederlandse regering; dat heeft het verleden wel bewezen. Zijn lidmaatschap bij het IOC
werd door de regering niet gewaardeerd en ook Máxima´s lidmaatschap van de Pavem
(Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) leidde tot politieke problemen.


Yvonne Hoebe, Privé, 13 augustus 2008.

____________