HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Anekdotes en belevenissen genoeg, zelfs opgetreden voor de koninklijke familie.
Anneke is trots op haar koninklijke onderscheiding, zij is
Officier in de Orde van Oranje-Nassau en trouw aanhanger van het koningshuis.
Wim-Jaap denkt er zo het zijne van en zegt: ´Weet je, bij dat lintje
moet ik altijd denken aan bepaalde telefoongesprekken
die ik met de adjudanten van de Oranjes heb gevoerd. Zij wilden weten
of Anneke kon optreden. Ik zei dan: ´Ja hoor, dit is de prijs´.
En dan zei zo´n adjudant met een hete aardappel in zijn keel:
´Het is wel de bedoeling dat mevrouw Grönloh voor niets optreedt voor de familie´. Ja, dag hoor…

Yvonne Hoebe,Privé, 8 september 2004.

___________