HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De publieke opinie is een onberekenbaar iets; het ene moment ben je nog God zelve, en dan, als bij toverslag,
heeft de goegemeente ineens tabak van je. Domweg omdat het nu lang genoeg heeft geduurd met die adoratie.
Plotseling van de ene op de andere dag bijna, is de afschaffing van de monarchie weer
een hot item. In bedekte termen, maar toch.

Zelf heb ik een dik jaar geleden een stukje gemaakt over het weren van onwettige partners bij staatsbanketten.
En dat zulks toch wel soort van beledigend is voor mensen als Tjeenk Willink,
nota bene de informateur van het Paarse Kabinet, die nooit zijn echtvriend mag meenemen naar
koninklijke ontvangsten omdat hij toevallig homoseksueel is.

De afschaffing van de monarchie is natuurlijk op termijn onafwendbaar.
Daar helpt geen moedertjelief aan. Kijk naar goed naar de Gouden Koets vandaag;
volgens mij is 'ie aan zijn remiserit begonnen.

 Pamela Hemelrijk, Algemeen Dagblad, 17 september 1996

____________