HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Want de taal waarin de koningin haar gedachten formuleert, vergt geconcentreerd luisteren vooral wanneer
haar positie haar ertoe dwingt eerder op gebeurtenissen te zinspelen dan man en paard te noemen.
Zeker, we kunnen het twee dagen later in de krant nalezen, maar hoeveel mensen nemen die moeite?

Maartje van Weegen moest dan ook na het nieuws van dezelfde avond als exegete optreden om
ons uit te leggen wat de koningin bedoeld had of zeker niet bedoeld had met bepaalde uitspraken
over de vraag naar meer openheid, die volgens haar 'gerechtvaardigd' is.

J.L. Heldring, NRC Handelsblad, 28 december 1999

____________