HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Ruim twintig jaar geleden, toen de zeven prinsen die een recht op de Nederlandse troon hebben,
nog schooljongens waren, zei een observeerder van de Nederlandse monarchie dat, als we de statistiek als
maatstaf nemen, het zeker was dat tenminste n van die prinsen f met de justitie in aanraking zou komen
f een meisje zwanger zou maken f een drugsprobleem zou krijgen.

 

Maar onze pessimist zei toen ook dat het funest voor het koningschap zou zijn als er in Nederland
een groot aantal families zou ontstaan die, door hun huwelijkse relatie met het koninklijk huis, een aparte plaats
in de maatschappij zouden innemen al was het maar doordat zij omringd zouden worden door
de onvermijdelijke snobs en verheerlijkt door Telegraaf en damesbladen. Kortom,de vorming
van cliques en klieken om het koninklijk huis was allesbehalve denkbeeldig.

J.L. Heldring, NRC Handelsblad, 25 mei 2001

____________