HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Als ons verwende kroonprinsje een speeltje in Afrika bouwt dan moet hij als dikste uitkeringstrekker
van ons land zijn beveiliging daar zelf betalen. En daar moeten sociaal-democraten een principezaak
van maken. En niet een beetje met die koningsgezinde bibbergereformeerden van het CDA en de Christen
Unie heulen. Dat gaat mis. Dan haken de kiezers massaal af. Die lachen jullie uit.

Dat het paleis van de koningin functioneerde als louche kantoor voor haar zus om de belasting te ontwijken
is toch een reden om ze het land uit te flikkeren? Waarom grijpen we niet veel harder in bij die Efteling-
familie? Jaren hebben we die tegen de maffia aanschurkende Bernhard gedoogd en nu gaan we akkoord
dat zijn dochters meewerken aan louche constructies waar zelfs Dirk Scheringa zich voor zou schamen.


Youp van īt Hek, NRC Handelsblad, 10 oktober 2009.

____________