HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

In november 1971 uitte Bernhard, toen prins-gemaal, in een vraaggesprek met NRC Handelsblad zijn
enthousiasme voor de gedachte dat de regering voor enkele jaren over politieke volmachten zou kunnen beschikken.
Als het parlement buiten spel zou staan, zou de regering echt kunnen werken.
'en niet de helft van de tijd hoeven besteden aan het antwoorden op vragen van kamerleden.'

Ruud van Heese, Trouw, 8 maart 2001

____________