HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________ 

Fasseur is historicus en rechter. Onlangs verdedigde hij in een boek de geringe aandacht van Wilhelmina voor de
vervolging van de joden in haar radiotoespraken uit Londen. Zij zou eerst tegen het einde van de oorlog iets
over Auschwitz hebben gehoord. Een grove leugen.
Op 27 september 1943 berichtte Het Parool uitvoerig over de gaskamers, een taboe op de berichtgeving
doorbrekend, zoals Harry Wijnen opmerkte.

Maar men heeft de gaskamers niet van node om te weten dat joodse Nederlanders vanaf 1941 in toenemende
mate werden gediscrimineerd, een discriminatie die in de zomer van 1942 overging in deportaties,
waaraan in Amsterdam en elders vrijwel dagelijks voor iedereen zichtbare razzia´s voorafgingen.

Wilhelmina had geregeld kunnen protesteren en de Nederlandse politieagenten, de spoorwegen en ambtenaren
kunnen oproepen niet mee te doen aan het vervolgen van de joodse landgenoten.
Terecht heeft Nanda van der Zee de passiviteit van Wilhelmina gelaakt.


Arnold Heertje, Het Parool, 22 november 2002


_________________